Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 58:

Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. Возвратя Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.́тниче мой, Го́споди. Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

Псало́м 59:

Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. Дал еси́ боя Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой. Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

Псало́м 60:

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.
documentafavaaz.html
documentafavhlh.html
documentafavovp.html
documentafavwfx.html
documentafawdqf.html
Документ Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.